giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Núi Thàn...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Núi Thành – Quảng Nam:
+ Khẳng định nào sau đây đúng? A. Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai vec tơ chỉ phương của hai đường thẳng đó. B. Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ cùng đi qua một điểm. C. Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ lần lượt vuông góc với a và b. D. Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với a và b.
+ Khẳng định nào sau đây đúng ? A. Một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng nếu nó vuông góc với hai đường thẳng song song cùng thuộc mặt phẳng đó. B. Một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng nếu nó vuông góc với hai đường thẳng phân biệt cùng thuộc mặt phẳng đó. C. Một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng nếu nó vuông góc với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó. D. Một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng nếu nó vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc mặt phẳng đó.
+ Cho hình chóp S ABC có SA SB SC đôi một vuông góc và SA SB SC 3. Gọi E là trung điểm BC (tham khảo hình vẽ). Số đo góc giữa hai đường thẳng SE và AC bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-nui-thanh-quang-nam.pdf
de-giua-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-nui-thanh-quang-nam.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này