giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Trưng Vư...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 04 trang với 32 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Trưng Vương – TP HCM:
+ Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ u = (1;3;2) và v = (0;2;5). Hãy chọn khẳng định đúng?
+ Thể tích khối tròn xoay V được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f(x), trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b quanh trục Ox được xác định bởi công thức?
+ Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d, d’ và hai điểm A(m;0;0), A'(0;0;n). Gọi (P) là mặt phẳng chứa d, d’; H là giao điểm của đường thẳng AA’ và mặt phẳng (P). Một đường thẳng delta di động trên (P) nhưng luôn đi qua điểm H và cắt d, d’ lần lượt tại B, B’. Hai đường thẳng AB, A’B’ cắt nhau tại I. Biết điểm I luôn thuộc đường thẳng cố định có một vectơ chỉ phương u = (5;–7;1). Tính S = m + n (tham khảo hình bên).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-trung-vuong-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này