giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm với 30 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A B 1 2 7 3 8 1. Mặt cầu đường kính AB có phương trình là?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho phương trình: x y z m x my mz m 2 4 2 5 9 0. Tìm m để phương trình đã cho là phương trình của một mặt cầu.
+ Tính tích phân 2 2 1 I x x dx bằng cách đặt 2 u x 1, mệnh đề nào dưới đây đúng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-binh-chieu-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này