giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kì 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kì 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Gia Viễn A, tỉnh Ninh Bình; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (03 câu), thời gian làm bài: 90 phút; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 101.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Gia Viễn A – Ninh Bình:
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B AB BC a AD a 2. Cạnh bên SA và vuông góc với đáy, cạnh SB tạo với mặt phẳng đáy góc 45. a. Chứng minh CD SAC. b. Gọi P là mặt phẳng qua A và vuông góc với SB, tính diện tích thiết diện do mặt phẳng P cắt hình chóp.
+ Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. B. Nếu hai mặt phẳng cùng vuông góc với một đường phẳng thì song song với nhau. C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì cắt nhau. D. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
+ Cho hình vuông ABCD có tâm O, cạnh 2a. Trên đường thẳng qua O và vuông góc với mặt phẳng ABCD lấy điểm S. Biết góc giữa SA và ABCD bằng 0 45.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-gia-vien-a-ninh-binh.pdf
de-giua-ki-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-gia-vien-a-ninh-binh.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này