giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn T...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Trung Trực, tỉnh Kiên Giang; đề thi hình thức 100% trắc nghiệm với 40 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án mã đề 920 919 918 917 921 916.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Trung Trực – Kiên Giang:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P xy): 2 2 0 và hai điểm A(1;2;-1), B(2;-1;1). Phương trình của mặt phẳng Q đi qua hai điểm A B và vuông góc với mặt phẳng (P) có dạng ax by z c 5 0. Giá trị của biểu thức (abc) bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P mx y m z): 4 (1) 1 0 và (Q x ny n z): 4 (2) 5 0 với m n là tham số. Khi mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q) song song nhau thì mặt phẳng (P) đi qua điểm nào dưới đây?
+ Phần được gạch sọc trong hình bên là hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hàm số y x đường thẳng y x 2 6 và trục hoành. Diện tích của hình (H) bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-trung-truc-kien-giang.pdf
de-giua-ki-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-trung-truc-kien-giang.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này