giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Thị xã Q...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 50% trắc nghiệm kết hợp 50% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm mã đề 101 102 103 104.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Cho bảng giá trị của hai đại lượng tương ứng x y như hình bên dưới. Đại lượng y fx là hàm số của đại lượng x: x 0 1 2 3 y fx −5 2 5 −2. Tính giá trị f (1).
+ Viết phương trình đường thẳng d qua điểm M (1;3) và cách điểm I(-1;5) một khoảng lớn nhất. Cho tam giác ABC có A B C 1 3 1 5 4 1. Viết phương trình đường cao AH của tam giác ABC.
+ Tính tổng tất cả các nghiệm dương của phương trình 2 4 25 19 x x. Một quả bóng chuyền được phát lên từ độ cao 1 m và chuyển động theo quỹ đạo là một cung parabol. Quả bóng đạt độ cao 7 m sau 1 giây và đạt độ cao 9m sau 2 giây. Trong khoảng thời gian bao lâu thì độ cao quả bóng lớn hơn 7 m.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-thi-xa-quang-tri.pdf
de-giua-ky-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-thi-xa-quang-tri.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này