giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THCS - THPT B...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THCS – THPT Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai; đề thi mã đề 001, cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THCS – THPT Bàu Hàm – Đồng Nai:
+ Xếp 8 người vào một bàn ngang có 8 ghế. Mỗi cách sắp xếp như vậy là A. một tổ hợp chập 8 của 8 phần tử. B. một chỉnh hợp chập 1 của 8 phần tử. C. một hoán vị 8 phần tử. D. một tổ hợp chập 1 của 8 phần tử. Một nhóm gồm 7 học sinh ưu tú của lớp 10A. Cần chọn ra 3 học sinh trong nhóm này để bầu ban cán sự lớp gồm: lớp trưởng, lớp phó và thủ quỹ. Mỗi cách chọn 3 học sinh như vậy là A. một hoán vị 3 phần tử; B. một chỉnh hợp chập 3 của 7 phần tử; C. một tổ hợp chập 3 của 7 phần tử; D. một chỉnh hợp chập 7 của 3 phần tử.
+ Một vật chịu tác dụng bởi hai lực F1 và F2 với độ lớn các lực lần lượt là 1 F N 200 2 F N 40 các lực này được mô tả biểu diễn trên hệ Oxy bằng vectơ như hình vẽ bên, sao cho 1 2 5 o F F và vị trí đặt vật trùng gốc toạ độ. Độ lớn của lực tổng hợp tác dụng lên vật gần với kết quả nào sau đây?
+ Một người trong sa mạc tại điểm A(2;5) muốn vào bờ (Ox) để lấy vật M rồi đi đến điểm B(7;1). Xác định vị trí đặt vật M trên bờ (Ox) sao cho người đó có tổng quãng đường đi MA + MB ngắn nhất.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thcs-thpt-bau-ham-dong-nai.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này