giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Yên Mô B...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Yên Mô B, tỉnh Ninh Bình; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm – 35 câu kết hợp 30% tự luận – 04 câu, thời gian làm bài: 90 phút; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 109 275 314 432 546 698 763 851.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Yên Mô B – Ninh Bình:
+ Một hình vuông ABCD có cạnh AB a diện tích 1 S. Nối 4 trung điểm A1 B1 C1 D1 theo thứ tự của 4 cạnh AB BC CD DA ta được hình vuông thứ hai là ABCD 111 1 có diện tích 2 S. Tiếp tục như thế ta được hình vuông thứ ba ABCD 222 2 có diện tích 3 S và cứ tiếp tục như thế ta được diện tích 4 5 S S. Tính 1 2 3 100 SS S S S.
+ Cho hình chóp S.ABC, ∆ABC đều cạnh a, SA ⊥ (ABC), SA = 2a. Gọi I là trung điểm của BC, M là điểm thay đổi trên cạnh AI (M ≠ A, M ≠ I), đặt AM = x. Mặt phẳng (P) qua M và (P) ⊥ AI cắt hình chóp S.ABC theo một thiết diện có diện tích lớn nhất. Giá trị của 0 4 b a b x. Tính b.
+ Cho phương trình 4 3 8 2 2 x x 26 3 2023 x xm m 1 0 (với m là tham số). Chứng minh rằng phương trình trên luôn có ít nhất một nghiệm âm và một nghiệm dương với mọi tham số m.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-yen-mo-b-ninh-binh.pdf
de-giua-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-yen-mo-b-ninh-binh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này