giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Hà Huy T...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hà Huy Tập, tỉnh Nghệ An; đề thi mã đề 101, hình thức 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (03 câu), thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Hà Huy Tập – Nghệ An:
+ Trong không gian cho 3 đường thẳng phân biệt a b c. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a song song với b. B. Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a vuông góc với b. C. Nếu a vuông góc với b và c vuông góc với a thì c song song với b. D. Nếu a song song với b và c vuông góc với a thì c vuông góc với b.
+ Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. a) Tính AD DC. b) Chứng minh rằng AD BC.
+ Cho phương trình 4 3 2 x ax bx cx d 0 với a b c d thỏa mãn: 9 5 3 2 17 a b c d. Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có nghiệm.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-ha-huy-tap-nghe-an.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này