giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Phùng Khắc Khoan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; đề thi gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề; đề thi có đáp án mã đề 113 – 345 – 567 – 789.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội:
+ Cho hàm số 2 khi 4 4 1 khi 4 4 x x f x x. Khẳng định nào sau đây đúng nhất ? A. Hàm số liên tục tại điểm x = 4. B. Hàm số liên tục tại mọi điểm trên tập xác định nhưng gián đoạn tại x = 4. C. Hàm số không liên tục tại x = 4. D. Tất cả đều sai.
+ Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc cắt nhau. B.Phép chiếu song song làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng. C. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau. D. Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó.
+ Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của cạnh AB và BC. Bộ ba vectơ nào sau đây đồng phẳng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-phung-khac-khoan-ha-noi.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này