giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Đỗ Công ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Đỗ Công Tường, tỉnh Đồng Tháp; đề thi hình thức 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án mã đề 769 770 771 772.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Đỗ Công Tường – Đồng Tháp:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;2;3). Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (Oyz).
+ Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y x 2 1 y 0 x x 0 4 khi quay quanh Ox.
+ Hàm số y fx liên tục trên [0;2]. F x là một nguyên hàm của hàm số f x trên [0;2] và F F (0) 1 1 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-do-cong-tuong-dong-thap.pdf
de-giua-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-do-cong-tuong-dong-thap.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này