giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Thị xã Q...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm kết hợp 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm mã đề 123 234 345 456.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Biết F x là một nguyên hàm của hàm số fx x x 2 sin và thỏa mãn F 0 21. Tính 2 F.
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;1;2), B(2;3;-3). Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I thuộc trục Oy và đi qua hai điểm A B.
+ Biết F x và G x là hai nguyên hàm của hàm số f x trên và thỏa mãn 3 0 f x dx F G a (a > 0). Gọi 3 0 S F x G x dx. Tính giá trị của a khi S = 15.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-thi-xa-quang-tri.pdf
de-giua-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-thi-xa-quang-tri.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này