giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng 8 tuần giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 tr...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng 8 tuần giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định; đề thi mã đề 633 hình thức trắc nghiệm với 50 câu, thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-chuyen-le-hong-phong-nam-dinh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này