giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Phùng Khắc Khoan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; đề thi gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề; đề thi có đáp án mã đề 123 – 345 – 567 – 789.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội:
+ Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ a = (-1;1;0), b = (1;1;0), c = (1;1;1). Tìm mệnh đề đúng. A. Hai vectơ a và b cùng phương. B. ac = 1. C. Hai vectơ a và c cùng phương. D. Hai vectơ b và c không cùng phương.
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm M (1;2;5). Số mặt phẳng đi qua M và cắt các trục Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho OA OB OC (A, B, C không trùng với gốc tọa độ O) là?
+ Biết 2 x F x ax bx c e là một nguyên hàm của hàm số 2 2 5 2 x f x x x e trên R. Tính giá trị của biểu thức f F (0).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-phung-khac-khoan-ha-noi.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này