giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng môn Toán 11 lần 3 năm học 2022 - 2023 trường THPT Lê Xo...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng môn Toán 11 lần 3 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lê Xoay, tỉnh Vĩnh Phúc; đề thi mã đề 132 gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án mã đề 132 209 357 485 570 628.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 11 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc:
+ Cho đường tròn (O;5) và A là điểm cố định trên đường tròn. Gọi B, C là hai điểm di động trên đường tròn sao cho đoạn BC có độ dài không đổi bằng 8. Gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của ABC. Khi B, C thay đổi trên đường tròn (O;5) thì tập hợp các điểm G là A. Đường tròn có bán kính bằng 3. B. Đường tròn có bán kính bằng 2. D. Đường tròn có bán kính bằng 5. C. Đường tròn có bán kính bằng 4.
+ Cho tứ diện SABC có tất cả các cạnh bằng nhau. Gọi I là trung điểm của đoạn AB, M là một điểm bất kì trên đoạn AI (không trùng với A, I). Qua M vẽ mặt phẳng (a) song song với (SIC). Thiết diện tạo bởi (a) với tứ diện SABC là?
+ Trong không gian cho hình chóp tứ giác S.ABCD. Gọi M là một điểm trên cạnh SA (M không trùng với S, A), O là giao điểm của AC và BD. Khi đó giao điểm của đường thẳng CM với mặt phẳng (SBD) là A. giao điểm của CM với SB. C. giao điểm của CM với SD. B. giao điểm của CM với BD. D. giao điểm của CM với SO.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-toan-11-lan-3-nam-2022-2023-truong-thpt-le-xoay-vinh-phuc.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này