giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O (ABCD không là hình vuông). Khi SO ABCD khẳng định nào sau đây đúng?
+ Cho hình chóp S ABC có đáy là tam giác vuông tại B và SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây sai? A. Góc giữa SC với SAB là SCA. B. Góc giữa SB với ABC là SBA. C. Góc giữa SC với ABC là SCA. D. Góc giữa SC với SAB là CSB.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O và SO vuông góc với đáy. Biết AC a BD a SO a 2 3 2 3. a) Chứng minh AC vuông góc với mặt phẳng SBD. b) Tính góc giữa SC và mặt phẳng ABCD. c) Gọi M là trung điểm của SA. Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng MO và AD.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-giua-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-so-gddt-bac-ninh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này