giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 tuyển tập 03 đề ôn tập kiểm tra, đánh giá chất lượng giữa học kì 2 môn Toán 10...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 tuyển tập 03 đề ôn tập kiểm tra, đánh giá chất lượng giữa học kì 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Duy Tân, tỉnh Kon Tum; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, không tính thời gian phát đề; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề ôn tập giữa kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Duy Tân – Kon Tum:
+ Độ cao của quả bóng golf tính theo thời gian có thể được xác định bằng một hàm bậc hai. Với các thông số cho trong bảng sau, hãy xác định độ cao quả bóng đạt được tại thời điểm 3 giây.
+ Bạn An cần làm một khung ảnh hình chữ nhật sao cho phần trong của khung là hình chữ nhật có kích thước 9 cm × 15 cm, độ rộng viền xung quanh là x cm. Hỏi bạn An phải làm độ rộng viền khung ảnh tối đa là bao nhiêu cm để diện tích của cả khung ảnh lớn nhất là 187 cm2?
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng? A. Tập nghiệm của phương trình 2 ax bx c dx e là tập nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = (dx + e)2. B. Tập nghiệm của phương trình 2 ax bx c dx e là tập hợp các nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = (dx + e)2 thỏa mãn bất phương trình dx + e ≥ 0. C. Mọi nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = (dx + e)2 đều là nghiệm của phương trình 2 ax bx c dx e.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-on-tap-giua-ki-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-duy-tan-kon-tum.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này