giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 tuyển tập 03 đề ôn tập kiểm tra, đánh giá chất lượng giữa học kì 2 môn Toán 11...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 tuyển tập 03 đề ôn tập kiểm tra, đánh giá chất lượng giữa học kì 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Duy Tân, tỉnh Kon Tum; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, không tính thời gian phát đề; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề ôn tập giữa kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Duy Tân – Kon Tum:
+ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây: A. Vì 2 3 0 OA OB nên ba điểm O A B tạo thành một tam giác. B. Vì AI IB 0 nên I là trung điểm của đoạn AB. C. Vì AB BC CD DA 0 nên 4 điểm A B C D cùng thuộc một mặt phẳng. D. Vì AB AC AD 5 2 nên các vectơ AB AC AD không đồng phẳng.
+ Tìm mệnh đề SAI? A. Nếu 0 0 lim x x f x f x thì hàm số f x liên tục tại điểm 0 x. B. Nếu hàm số không xác định tại điểm 0 x thì hàm số gián đoạn tại điểm đó. C. Nếu hàm số f x liên tục trên đoạn a b thì đồ thị của hàm số trên đoạn đó là một đường liền nét. D. Nếu hàm số xác định tại điểm 0 x thì nó liên tục tại điểm đó.
+ Cho tứ diện ABCD. Có tất cả bao nhiêu vectơ khác 0 với điểm đầu và điểm cuối là hai trong bốn đỉnh của tứ diện?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-on-tap-giua-ki-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-duy-tan-kon-tum.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này