giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo ôn tập giữa học kì 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo ôn tập giữa học kì 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Trương Vĩnh Ký, tỉnh Bến Tre; đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề ôn tập giữa kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre:
+ Cho hai dãy số (un) và (vn), biết limun = a và limvn = b. Trong các kết luận sau, kết luận nào sai?
+ Đường thẳng được gọi là vuông góc với mặt phẳng nếu A. nó vuông góc với một đường thẳng nằm trên mặt phẳng. B. nó vuông góc với hai đường thẳng nằm trên mặt phẳng. C. nó vuông góc với ba đường thẳng nằm trên mặt phẳng. D. nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy và SA = a2. Gọi M là trung điểm của cạnh SB. a) Chứng minh CD vuông góc với (SAD); BD vuông góc với SO. b) Tính góc giữa hai đường thẳng OM và SC. c) Tính cosin góc tạo bởi hai đường thẳng CM và BD.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-on-tap-giua-ki-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-truong-vinh-ky-ben-tre.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này