giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 12 THPT năm học 2022 - 2023 sở Giáo dục và ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 12 THPT năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định; đề thi gồm hai phần: Phần I: Trắc nghiệm (thí sinh chọn một đáp án và ghi vào tờ giấy thi) và Phần II: Viết đáp án (viết câu trả lời vào tờ giấy thi theo hàng dọc, viết đơn vị nếu có), thời gian làm bài: 120 phút; đề thi có đáp án MÃ ĐỀ 201 MÃ ĐỀ 202 MÃ ĐỀ 203 MÃ ĐỀ 204.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Nam Định:
+ Cho hai hình cầu có bán kính lần lượt là r cm 1 5 và r cm 2 10 tiếp xúc với nhau. Một hình nón (N) có các đường sinh tiếp xúc với hai hình cầu và có mặt đáy tiếp xúc với hình cầu lớn như hình vẽ. Diện tích xung quanh của hình nón (N) bằng?
+ Cho khối trụ T có trục OO’, bán kính r = 6 và thể tích là V. Cắt khối trụ T thành hai phần bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục OO’ một khoảng bằng 3 (tham khảo hình vẽ). Gọi V1 là thể tích phần không chứa trục OO’. Tính tỉ số V1/V.
+ Cho hàm số 43 2 f x mx nx px qx r. Biết rằng đồ thị hàm số y fx cắt trục hoành tại ba điểm có hoành độ abc theo thứ tự lập thành cấp số cộng có công sai d > 0. Gọi S là tập hợp các nghiệm của phương trình 2 d fx fb. Hỏi tập S có bao nhiêu phần tử?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-chon-hoc-sinh-gioi-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-nam-dinh.pdf
de-thi-chon-hoc-sinh-gioi-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-nam-dinh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này