giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Toán 10 lần 3 năm học 2022 - 2023 trư...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Toán 10 lần 3 năm học 2022 – 2023 trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc; đề thi mã đề 101 hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi HSG Toán 10 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc:
+ Một chiếc cổng hình parabol (như hình vẽ), chiều rộng 6m, chiều cao 4,5m. Một chiếc xe tải với kích thước chiều rộng 2,2m và chiều cao 3m cần đi qua cổng. Khoảng cách tối thiểu (a mét) ô tô cách mép cổng để xe không chạm vào cổng thuộc khoảng nào sau đây?
+ Cho 2 tia Ox, Oy vuông góc. Trên tia Ox lấy các điểm A, B sao cho OA = OB = 1. C là điểm thuộc đoạn OA, N là một điểm thuộc đoạn OB và dựng hình vuông OCMN. Trên đoạn CM lấy điểm Q và dựng hình vuông ACQP. Gọi S là giao điểm của AM và PN. Giả sử OC = kOA, AS = xAM , NS = yNP và 1 2 1 k. Khi x + y = 10 13 thì k = ba với a b Ν và a, b nguyên tố cùng nhau thì a.b bằng?
+ Có 12 người ăn 12 cái bánh. Mỗi người đàn ông ăn 2 chiếc, mỗi người đàn bà ăn 1/2 chiếc và mỗi em bé ăn 1/4 chiếc. Hỏi có bao nhiêu người đàn ông, đàn bà và trẻ em? A. 6 đàn ông, 5 đàn bà, 1 trẻ em. B. 6 đàn ông, 1 đàn bà, 5 trẻ em. C. 5 đàn ông, 1 đàn bà, 6 trẻ em. D. 5 đàn ông, 6 đàn bà, 1 trẻ em.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-hsg-toan-10-lan-3-nam-2022-2023-truong-thpt-ngo-gia-tu-vinh-phuc.pdf
de-thi-hsg-toan-10-lan-3-nam-2022-2023-truong-thpt-ngo-gia-tu-vinh-phuc.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này