giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi chọn học sinh giỏi cấp cơ sở môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 cụm trường...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi chọn học sinh giỏi cấp cơ sở môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 cụm trường THPT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm – 14 điểm và 03 câu tự luận – 06 điểm, thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có hướng dẫn giải và đáp án mã đề 201 và 202.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi HSG Toán 11 năm 2022 – 2023 cụm THPT huyện Yên Dũng – Bắc Giang:
+ Cho một hình vuông, mỗi cạnh của hình vuông đó được chia thành n đoạn bằng nhau bởi n −1 điểm chia (không tính 2 đầu mút mỗi cạnh). Xét các tứ giác có 4 đỉnh là 4 điểm chia trên 4 cạnh của hình vuông đã cho. Gọi a là số tứ giác tạo thành và b là số các hình bình hành trong a tứ giác đó. Giá trị của n thỏa mãn a b 9 là?
+ Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là abc theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Biết tan tan 2 2 A Cx y với x y thuộc N và x y nguyên tố cùng nhau, giá trị 2x y là?
+ Cho tứ diện ABCD. Các điểm M N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB và CD; điểm G là trọng tâm của tam giác BCD. Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng MN và AG. Tính tỉ số IA IG.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-hsg-toan-11-nam-2022-2023-cum-thpt-huyen-yen-dung-bac-giang.pdf
de-thi-hsg-toan-11-nam-2022-2023-cum-thpt-huyen-yen-dung-bac-giang.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này