giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 môn Toán cụm trường THPT hu...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 môn Toán cụm trường THPT huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 111 và 112.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Ma trận Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán CT THPT huyện Mỹ Lộc & Vụ Bản – Nam Định:
| Lớp | Chủ đề | Nội dung kiến thức | Câu trong đề gốc | Mức độ | Tổng dạng | Tổng chủ đề |
TOÁN 11:
Tổ hợp – Xác suất:
+ Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp C18 1 3.
+ Cấp số cộng, cấp số nhân C9 1.
+ Xác suất C38 1.
Hình học không gian:
+ Góc C33 1 2.
+ Khoảng cách C34 1.
Tổng phần kiến thức lớp 11 2 2 1 5.
TOÁN 12:
Đạo hàm và ứng dụng:
+ Đơn điệu của HS C5 36 50 1 1 1 3 12.
+ Cực trị của HS C19 22 48 2 1 3.
+ GTLN và GTNN của hàm số C30 40 1 1 2.
+ Đường tiệm cận C11 1 1.
+ Khảo sát và vẽ đồ thị C13 25 2 2.
+ Tương giao C15 1 1.
Lũy thừa, mũ, logarit:
+ Lũy thừa – mũ – logarit C14 17 1 1 10.
+ HS lũy thừa, hàm số mũ – hàm số logarit C16 28 31 2 1.
+ PT mũ – logarit C21 32 39 1 1 1 3.
+ BPT mũ – logarit C12 44 1 1 2.
Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng:
+ Nguyên hàm C4 27 35 1 2 3 9.
+ Tích phân C1 26 41 45 1 1 1 1 4.
+ Ứng dụng tích phân trong hình học C3 47 1 1 2.
Khối đa diện:
+ Đa diện lồi – Đa diện đều 3.
+ Thể tích khối đa diện C2 8 46 2 1 3.
Khối tròn xoay:
+ Khối nón C24 1 1.
+ Khối trụ C10 43 1 1 2 3.
+ Khối cầu.
Phương pháp tọa độ trong không gian:
+ Hệ tọa độ trong không gian C7 23 2 8.
+ Phương trình mặt cầu C6 42 1 1.
+ Phương trình mặt phẳng C20 29 37 49 1 2 1.
Tổng phần kiến thức lớp 12 18 15 7 5.
TỔNG: 20 17 8 5 50.
Tỉ lệ 40% 34% 16% 10% 100%.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tn-thpt-2023-mon-toan-ct-thpt-huyen-my-loc-vu-ban-nam-dinh.pdf
de-thi-thu-tn-thpt-2023-mon-toan-ct-thpt-huyen-my-loc-vu-ban-nam-dinh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này