giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2023 lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, tỉn...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2023 lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Đắk Lắk; đề thi có đáp án mã đề 001 002 003 004 005.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk:
+ Cho các số thực a b thỏa mãn a b 0 và log log 2 3 ab ab. Khi biểu thức 2 2 22 3 2 P a b ab a b log log 2log 2log đạt giá trị lớn nhất, giá trị a b thuộc khoảng nào sau đây?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình 2 22 xyz 4 và mặt phẳng α có phương trình z = 1. Biết rằng mặt phẳng α chia khối cầu (S) thành hai phần. Khi đó, tỉ số thể tích của phần nhỏ với phần lớn là?
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai mặt cầu 2 22 1 Sxyz 2 2 2 2 Sx y z 44 và các điểm A(4;0;0), B(1/4;0;0), C(1;4;0), D(4;4;0). Gọi M là điểm thay đổi trên 1 S N là điểm thay đổi trên 2 S. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q MA ND MN BC 24 4 là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-toan-tn-thpt-2023-lan-1-truong-thpt-ngo-gia-tu-dak-lak.pdf
de-thi-thu-toan-tn-thpt-2023-lan-1-truong-thpt-ngo-gia-tu-dak-lak.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này