Tài liệu gồm 107 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo (GV trường THPT Đặng Huy Trứ - Admin CLB Giáo Viên Trẻ TP Huế), tuyển tập ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 107 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo (GV trường THPT Đặng Huy Trứ – Admin CLB Giáo Viên Trẻ TP Huế), tuyển tập 05 đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán, có đáp án và lời giải chi tiết. Bộ đề được biên soạn dựa trên ma trận đề thi tham khảo TN THPT 2023 môn Toán do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, các câu hỏi và bài toán có tham khảo và cập nhật từ ngân hàng đề thi thử trên toàn quốc.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn 05 đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán:
+ Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 15 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số lẻ bằng? Không gian mẫu: Để tổng hai số là một số lẻ ta chọn 1 số lẻ và 1 số chẵn nên ta có 87 56. Xác suất cần tìm là 56 8 105 15?
+ Một khối cầu có bán kính bằng 2, một mặt phẳng cắt khối cầu đó theo một hình tròn có diện tích là 2. Khoảng cách từ tâm khối cầu đến mặt phẳng bằng? Gọi O H lần lượt là tâm khối cầu và tâm hình tròn. R r lần lượt là bán kính mặt cầu và bán kính hình tròn. Diện tích hình tròn 2 2 2 S s r r.
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm A 13 2, mặt phẳng P x y z 2 10 0 và đường thẳng 2 1 1 2 1 1 x y z d. Đường thẳng cắt P và d lần lượt tại hai điểm M, N sao cho A là trung điểm của đoạn MN. Biết u a b 1 là một vector chỉ phương của. Giá trị của a b bằng? Vì N là giao điểm của và d nên N t t 2 2 1 1. A là trung điểm của đoạn MN? Vì M P nên ta có phương trình: P 2 10 0 4 2 5 3 t t. Khi đó đường thẳng có một vector chỉ phương là u AN 7 4 1. Suy ra 7 4 a b. Vậy a b 11.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

05-de-tham-khao-on-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-mon-toan.PDF

5. Làm bài thi Online đề thi này