Tài liệu gồm 182 trang, tuyển tập 10 đề cơ bản ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán, có đáp án và lời giải chi tiết.

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 182 trang, tuyển tập 10 đề cơ bản ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán, có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

MỤC LỤC:
10 ĐỀ TỔNG ÔN CƠ BẢN 1.
ĐỀ 1 1.
ĐỀ 2 13.
ĐỀ 3 24.
ĐỀ 4 35.
ĐỀ 5 46.
ĐỀ 6 57.
ĐỀ 7 68.
ĐỀ 8 81.
ĐỀ 9 94.
ĐỀ 10 106.
Bảng đáp án 118.
Bảng đáp án 118.
Bảng đáp án 118.
Bảng đáp án 118.
Bảng đáp án 118.
Bảng đáp án 119.
Bảng đáp án 119.
Bảng đáp án 119.
Bảng đáp án 119.
Bảng đáp án 119.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

10-de-co-ban-on-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-mon-toan.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này