Tài liệu gồm 215 trang, tuyển tập 14 đề ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết; các đề thi được biên so...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 215 trang, tuyển tập 14 đề ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết; các đề thi được biên soạn theo hình thức 70% trắc nghiệm kết hợp với 30% tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn 14 đề ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 (70% TN + 30% TL):
+ Cho số phức z thỏa mãn z i 1 6. a) Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng tọa độ. b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của iz. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A B C 1 0 1 1 1 0 1 2 3. a) Tìm hình chiếu của C trên đường thẳng AB. b) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B và cách C một khoảng lớn nhất.
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm A 1 2 0, mặt phẳng P x y z 2 3 5 0 và đường thẳng 1 1 2 11 x yz d. Viết phương trình đường thẳng đi qua A cắt d và song song với mặt phẳng P. Cho hai số phức 1 2 z z, tùy ý thỏa mãn điều kiện 21 2 z i iz. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Tzz 1 2.
+ Nhà thầy Minh có một cái cổng hình chữ nhật,lối vào có dạng parapol có kích thước như hình vẽ. Thầy Minh cần trang trí bề mặt (phần gạch chéo) của cổng. Hỏi thầy Minh cần bao nhiêu tiền để trang trí, biết giá thành trang trí là 1.200.000đồng 2 1 m.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

14-de-on-tap-kiem-tra-cuoi-hoc-ky-2-mon-toan-12-70-tn-30-tl.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này