Tài liệu gồm 234 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo (trường THPT Đặng Huy Trứ - Admin CLB Giáo Viên Trẻ TP Huế), tuyển tập 15 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 234 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo (trường THPT Đặng Huy Trứ – Admin CLB Giáo Viên Trẻ TP Huế), tuyển tập 15 đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán mức độ 7 điểm; các đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu hỏi và bài toán, mức độ nhận biết và thông hiểu, không chứa các câu vận dụng và vận dụng cao, có đáp án và lời giải chi tiết. Bộ đề được xây dựng dựa theo ma trận đề thi tham khảo TN THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023, có sự tham khảo và cập nhật từ ngân hàng thi thử TN THPT môn Toán trên toàn quốc.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

15-de-tham-khao-on-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-muc-do-7-diem.PDF

5. Làm bài thi Online đề thi này