giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 10 (chương trình chuẩn) năm học 2022 - 2023...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 10 (chương trình chuẩn) năm học 2022 – 2023 trường THPT Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi hình thức tự luận với 08 bài toán, thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối HK2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Phú Nhuận – TP HCM:
+ Từ một hộp có 4 bi đỏ, 5 bi xanh, 6 bi vàng. Có bao nhiêu cách lấy ra 4 bi trong mỗi trường hợp sau: a) Các bi được lấy có đúng 2 bi xanh, 1 bi đỏ và 1 bi vàng. b) Các bi được lấy cùng 1 màu.
+ Lớp 10A1 có 20 học sinh nam và 26 học sinh nữ. Lớp 10A2 có 16 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên mỗi lớp 3 học sinh đi dự hội nghị đoàn trường. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn). a) Trong 6 học sinh được chọn đều là học sinh nữ. b) Trong 6 học sinh được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ.
+ Bác Hùng muốn trồng một vườn hoa trên mảnh đất hình chữ nhật và làm hàng rào bao quanh. Bác Hùng chỉ mua được 40m hàng rào. Gọi x > 0 (m) là chiều dài hình chữ nhật. a) Tính diện tích vườn hoa theo x biết rằng bác Hùng sử dụng hết 40m hàng rào. b) Bác Hùng muốn diện tích vườn hoa ít nhất 64m2. Hỏi chiều dài của vườn hoa nằm trong khoảng nào?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hk2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-phu-nhuan-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này