giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Lạng Gia...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lạng Giang số 2, tỉnh Bắc Giang; đề thi hình thức trắc nghiệm, gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề; đề thi có đáp án mã đề 001 002 003 004.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Lạng Giang 2 – Bắc Giang:
+ Trong không gian, cắt vật thể bởi hai mặt phẳng P x 1 và Q x 2. Biết một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x x 1 2 cắt theo thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng 6 x. Thể tích của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng P Q bằng?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi mặt phẳng P x by cz d 7 0 (với b c d c 0) đi qua điểm A 1 3 5. Biết mặt phẳng P song song với trục Oy và khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt phẳng P bằng 3 2. Tính T b c d.
+ Tập hợp các điểm trên mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn z i 3 2 là A. Đường tròn tâm I 3 1 bán kính R 2. B. Đường tròn tâm I 1 3 bán kính R 2. C. Đường tròn tâm I 3 1 bán kính R 2. D. Đường tròn tâm I 3 1 bán kính R 2.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ki-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-lang-giang-2-bac-giang.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này