giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Lê Quý Đ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (mã đề 209).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Nội:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu S có tâm I 6 4 2 bán kính R 10 và mặt phẳng P x y z 2 2 2023 0. Một đường thẳng d đi qua O song song với P cắt mặt cầu S tại hai điểm phân biệt A B. Tính giá trị lớn nhất của độ dài đoạn thẳng AB.
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng P 2 2 0 x y z và ba điểm A 1 1 0 B 2 2 0 C 0 4 1. Gọi M là điểm di dộng trên P sao cho có một mặt cầu S đi qua A B và tiếp xúc với P tại M. Khi đó độ dài đoạn thẳng CM có giá trị nhỏ nhất là?
+ Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với A 1 25 B 24 3 C 331. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC và M là điểm thay đổi trên mặt phẳng Oxy. Độ dài GM ngắn nhất bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-le-quy-don-ha-noi.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này