giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108; kỳ thi được diễn ra vào chiều thứ Sáu ngày 31 tháng 03 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam:
+ Cho hàm số y fx liên tục trên đoạn [a;b]. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y fx trục hoành và các đường thẳng x a x b. Diện tích S của (H) được tính theo công thức nào sau đây?
+ Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol 2 yx x 2 1 và các đường thẳng y m 1 x 0 x 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m [-4040;-2] để S < 2022.
+ Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 y x x 2 trục hoành, hai đường thẳng x = 0 và x = 1 quanh trục hoành bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-hue-quang-nam.pdf
de-giua-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-hue-quang-nam.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này