giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh giải toán bằng máy tính cầm tay môn Toán THPT năm ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh giải toán bằng máy tính cầm tay môn Toán THPT năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long; kỳ thi được diễn ra vào ngày 09 tháng 04 năm 2023; đề thi có đáp án và hướng dẫn giải.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học sinh giỏi MTCT Toán THPT năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Vĩnh Long:
+ Một người gửi triệu đồng vào ngân hàng với kì hạn tháng (quý), lãi suất một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng tháng, người đó lại gửi thêm triệu đồng với hình thức và lãi suất như trên. Hỏi sau năm tính từ lần gửi đầu tiên người đó nhận được số tiền gần với kết quả nào nhất? (làm tròn đến 1 chữ số thâp phân).
+ Cho tam giác ABC có AB 3 5 BC 5 3 CA 48. Gọi M là trung điểm của AC; N là điểm trên cạnh BC sao cho BC BN 3 và BM cắt AN tại I. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ABC tại I, lấy điểm S sao cho SI 7. Tính gần đúng a) Độ dài các cạnh SA SB SC của tứ diện SABC (làm tròn đến 9 chữ số thâp phân). b) Chiều cao BK của tứ diện SABC (làm tròn đến 9 chữ số thâp phân). c) Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC (làm tròn đến 9 chữ số thâp phân).
+ Cho 2023 đường tròn đồng tâm nội tiếp trong 2023 hình vuông (dạng như hình vẽ). Tính gần đúng diện tích phần tô đậm, biết hình vuông lớn nhất có cạnh bằng 1 cm (làm tròn đến 5 chữ số thâp phân).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-sinh-gioi-mtct-toan-thpt-nam-2022-2023-so-gddt-vinh-long.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này