giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 lần 1 trường THC...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 lần 1 trường THCS & THPT Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; đề thi hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề HSG Toán 12 năm 2022 – 2023 lần 1 trường THCS & THPT Như Xuân – Thanh Hóa:
+ Một vận động viên bắn ba viên đạn vào bia với ba lần bắn độc lập. Xác suất để vận động viên bắn trúng vòng 10 điểm là 0,15. Xác suất để vận động viên bắn trúng vòng 8 điểm là 0,2. Xác suất để vận động viên bắn trúng vòng dưới 8 điểm là 0,3. Tính xác suất để vận động viên đó được ít nhất 28 điểm (tính chính xác đến hàng phần nghìn).
+ Cho khối nón có độ lớn góc ở đỉnh là 3, một khối cầu S1 nội tiếp trong khối nón. Gọi S2 là khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của nón và với S1. Gọi S3 là khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của khối nón và với S2, tương tự với khối cầu S4 S5. Gọi 1 2 V V V3 4 5 V V lần lượt là thể tích của khối cầu S S 1 2 3 và V là thể tích của khối nón. Giá trị V V 4 5 T V gần giá trị nào sau đây (làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy)?
+ Cần phải thiết kế các thùng dạng hình trụ có nắp đậy để đựng nước sạch có dung tích 3 V cm. Hỏi bán kính R(cm) của đáy hình trụ nhận giá trị nào sau đây để tiết kiệm vật liệu nhất?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hsg-toan-12-nam-2022-2023-lan-1-truong-thcs-thpt-nhu-xuan-thanh-hoa.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này