giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi môn Toán 12 năm học 2022 - ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 lần 1 trường THPT Chu Văn An, tỉnh Thanh Hóa; đề thi hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề HSG Toán 12 năm 2022 – 2023 lần 1 trường THPT Chu Văn An – Thanh Hóa:
+ Cho một miếng tôn mỏng hình chữ nhật ABCD với AB = 4dm và AD = 6dm. Trên cạnh AD lấy điểm E sao cho AE = 1dm, trên cạnh BC lấy điểm F là trung điểm BC (tham khảo hình 1). Cuộn miếng tôn lại một vòng sao cho AB và DC trùng khít nhau. Khi đó miếng tôn tạo thành mặt xung quanh của hình trụ (tham khảo hình 2). Thể tích V của tứ diện ABEF trong hình 2 bằng?
+ Một bồn hình trụ chứa dầu được đặt nằm ngang, có chiều dài 5m, bán kính đáy 1m, với nắp bồn đặt trên mặt nằm ngang của mặt trụ. Người ta rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5m của đường kính đáy. Tính thể tích gần đúng nhất của khối dầu còn lại trong bồn.
+ Cho X là tập các giá trị của tham số m thỏa mãn đường thẳng (dy m): 12 7 cùng với đồ thị (C) của hàm số 1 3 2 4 1 3 y x mx x tạo thành hai miền kín có diện tích lần lượt là 1 2 S S thỏa mãn 1 2 S S (xem hình vẽ). Tích các giá trị của các phần tử của X là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hsg-toan-12-nam-2022-2023-lan-1-truong-thpt-chu-van-an-thanh-hoa.pdf
de-hsg-toan-12-nam-2022-2023-lan-1-truong-thpt-chu-van-an-thanh-hoa.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này