giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 lần 1...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 lần 1 trường THPT Đông Sơn 1, tỉnh Thanh Hóa; đề thi hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết; kỳ thi được diễn ra vào ngày 15 tháng 10 năm 2022.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề HSG Toán 12 năm 2022 – 2023 lần 1 trường THPT Đông Sơn 1 – Thanh Hóa:
+ Trong một lần dạo chơi, An vô tình lạc vào một mê cung là một đa giác lồi có 33 cạnh. Để thoát khỏi mê cung thì An phải đi đúng 2 lần với cùng quy luật sau: “Với L là tập hợp các tam giác tạo từ ba đỉnh của đa giác, từ hai tam giác bất kì trong L, An phải đi theo một tam giác có đúng một cạnh là cạnh của đa giác và một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác (không phân biệt thứ tự đi)”. Giả sử tất cả các lần đi của An đều đúng thì xác suất thoát khỏi mê cung của An xấp xỉ là bao nhiêu?
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AD a 2. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA a 2. Gọi M, N lần lượt là các điểm thỏa mãn hệ thức MS MD 2 và AN AB 2. Biết góc tạo bởi đường thẳng SN với mặt phẳng (SCD) bằng 30°. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SN và CM bằng?
+ Cho khối hộp chữ nhật ABCD A B C D. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng AB và BC′ bằng 2 5 5 a khoảng cách giữa 2 đường thẳng BC và AB′ bằng 2 5 5 a. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng AC và BD′ bằng 33a. Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hsg-toan-12-nam-2022-2023-lan-1-truong-thpt-dong-son-1-thanh-hoa.pdf
de-hsg-toan-12-nam-2022-2023-lan-1-truong-thpt-dong-son-1-thanh-hoa.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này