giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 lần 2 năm học 2022 - 2023 sở GD&ĐT Thanh Hó...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, sáng thứ Ba ngày 25 tháng 04 năm 2023, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 lần 2 năm học 2022 – 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 lần 2 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hóa.Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 2 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hóa:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a = 2 cm, đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình vẽ). Tính khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác SAB đến mặt phẳng (SAC).
+ Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(2;1;4), B(2;5;4), C(-5/2;5;-1), D(-3;1;-4). Các điểm M và N thỏa mãn MA2 + 3MB2 = 48 và ND2 = (NC + BC).ND. Tìm độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng MN.
+ Cho hình nón (N) có đỉnh S, chiều cao h = 2. Mặt phẳng (P) qua đỉnh S cắt hình nón (N) theo thiết diện là tam giác đều. Khoảng cách từ tâm đáy hình nón đến mặt phẳng (P) bằng 3. Thể tích khối nón giới hạn bởi hình nón (N) bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-chat-luong-toan-12-lan-2-nam-2022-2023-so-gddt-thanh-hoa.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này