giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 sở Giáo dục và...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; nhằm giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện để hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 sở GD&ĐT Đắk Nông:
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm B C 2 5 0 4 7 0 và K 1 1 3. Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua K và vuông góc với mặt phẳng (Oxy). Khi 2 d B Q d C Q đạt giá trị lớn nhất, giao tuyến của (Oxy) và (Q) đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?
+ Cho hình nón (N) có đỉnh S, chiều cao h = 3. Mặt phẳng (P) qua đỉnh S cắt hình nón (N) theo thiết diện là tam giác đều. Khoảng cách từ tâm đáy hình nón đến mặt phẳng (P) bằng 6. Thể tích khối nón giới hạn bởi hình nón (N) bằng?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A 2 1 2 và đường thẳng (d) có phương trình 1 1 1 x y z. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm A, song song với đường thẳng (d) và khoảng cách từ d tới mặt phẳng (P) là lớn nhất. Khi đó mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-chat-luong-toan-12-nam-2023-so-gddt-dak-nong.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này