giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi khảo sát chất lượng môn Toán 10 lần 2 năm học 2022 - 2023 trường THPT K...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi khảo sát chất lượng môn Toán 10 lần 2 năm học 2022 – 2023 trường THPT Kẻ Sặt, tỉnh Hải Dương; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 140 141 142 143 144.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 10 lần 2 năm 2022 – 2023 trường THPT Kẻ Sặt – Hải Dương:
+ Tìm khẳng định đúng trong các mệnh đề sau? A. fx x 2 4 là tam thức bậc hai. B. 3 fx x x 3 2 1 là tam thức bậc hai. C. 4 2 fx x x 1 là tam thức bậc hai. D. 2 fx x 3 5 là tam thức bậc hai.
+ Xác định parabol 2 y ax bx c biết rằng parabol đó có đỉnh I (2;-1) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng −3. Cho 5 chữ số 0; 1; 2; 3; 4. Từ 5 chữ số đó có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có năm chữ số khác nhau? Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua A(5;1) và cách điểm B(2;-3) một khoảng bằng 5.
+ Có 10 cái bút khác nhau và 8 quyển sách giáo khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn 1 cái bút và 1 quyển sách. Hỏi bạn học sinh đó có bao nhiêu cách chọn?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-toan-10-lan-2-nam-2022-2023-truong-thpt-ke-sat-hai-duong.pdf
de-khao-sat-toan-10-lan-2-nam-2022-2023-truong-thpt-ke-sat-hai-duong.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này