giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chất lượng môn Toán 11 lần 2 năm học 2022 - 2023 trường THPT K...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chất lượng môn Toán 11 lần 2 năm học 2022 – 2023 trường THPT Kẻ Sặt, tỉnh Hải Dương; đề thi hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 255 256 257 258 259.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2022 – 2023 trường THPT Kẻ Sặt – Hải Dương:
+ Cho hàm số 2 8 53 f x m x m x mx 1 1. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. f x luôn nhận giá trị âm với mọi m. B. f x gián đoạn tại x = 1. C. Phương trình f x 0 có ít nhất hai nghiệm phân biệt với mọi m. D. Phương trình f x 0 vô nghiệm với mọi m.
+ Cho lăng trụ tứ giác ABCD A B C D. Có đáy là hình vuông và cạnh bên bằng 2a. Hình chiếu của A’ trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của cạnh AD, đường thẳng AC’ hợp với mặt phẳng (ABCD) một góc 45o. Tính khoảng cách hai mặt đáy.
+ Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và SA SB SC b a b 2. Gọi G là trọng tâm ∆ABC. Xét mặt phẳng P đi qua G vuông góc với SC tại điểm I nằm giữa S và C. Diện tích thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng P là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-toan-11-lan-2-nam-2022-2023-truong-thpt-ke-sat-hai-duong.pdf
de-khao-sat-toan-11-lan-2-nam-2022-2023-truong-thpt-ke-sat-hai-duong.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này