giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 sở Giáo dục và Đào t...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo thang điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 124; kỳ thi được diễn ra vào thứ Ba ngày 25 tháng 04 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đà Nẵng:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng 3 0 x y. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Mặt phẳng chứa trục Ox. B. Mặt phẳng song song với trục Oz. C. Mặt phẳng chứa trục Oz. D. Mặt phẳng song song với trục Oy.
+ Cho hàm số y f x và y g x có đạo hàm liên tục trên khoảng 0 đồng thời thỏa mãn 5 1 (1) (1) 2 2 f g và g x xf x f x xg x với mọi x 0. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y f x y g x và hai đường thẳng x x 3 5.
+ Một hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số y f x trục Ox và hai đường thẳng x a x b a b quay xung quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay có thể tích V được tính theo công thức nào sau đây?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-2-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-da-nang.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này