giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 sở Giáo dục và Đào t...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương; đề thi hình thức 100% trắc nghiệm, gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án mã đề 132 – 209 – 357 – 485; kỳ thi được diễn ra vào sáng thứ Ba ngày 25 tháng 04 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Dương:
+ Trong không gian Oxyz cho A(1;1;2), B(0;1;4), C(1;-3;6). Gọi 2 0 P ax by cz là mặt phẳng chứa A B và khoảng cách từ C đến P bằng 4. Phương trình của mặt cầu có tâm là I 2 1 5 và tiếp xúc với mặt phẳng P là?
+ Trong mặt phẳng Oxy, gọi M là điểm biểu diễn của số phức z có mô đun nhỏ nhất và thỏa mãn z i z i 3 6 58. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng OM và đồ thị hàm số 3 7 x y bằng?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z i 1 3 2 là: A. đường thẳng. B. đường hypebol. C. đường tròn. D. đường parabol.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-cuoi-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-binh-duong.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này