giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 sở Giáo d...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre; đề thi được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án mã đề 457.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bến Tre:
+ Kí hiệu z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 4z2 −16z + 17 = 0. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức w = iz0?
+ Kí hiệu z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 + 4 = 0. Gọi M, N lần lượt là điểm biểu diễn của z1, z2 trên mặt phẳng tọa độ. Tính giá trị T = OM + ON, với O là gốc tọa độ.
+ Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆ có phương trình x − 105 = y − 21 = z + 21. Xét mặt phẳng (P) : 10x + 2y + mz + 11 = 0, m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng ∆.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-cuoi-ki-2-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-ben-tre.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này