giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 sở Giáo dục, Khoa họ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu; đề thi mã đề 102 gồm 06 trang, hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GDKHCN Bạc Liêu:
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm B(1;1;1), mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 = 4 và mặt phẳng (a): x – 2y – 2z + 3 = 0. Gọi d là đường thẳng đi qua B, nằm trong (a) và cắt (S) tại hai điểm M, N sao cho tam giác OMN là tam giác đều. Phương trình tham số của d là?
+ Biết hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm đa thức bậc ba và parabol (P) có trục đối xứng vuông góc với trục hoành. Phần kẻ hình ca-rô của hình vẽ có diện tích bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;-3;−2), H(1;-5;-7) và các đường thẳng d1, d2, d3 cùng đi qua điểm A và lần lượt song song với Ox, Oy, Oz. Mặt phẳng (a) đi qua H cắt d1, d2, d3 lần lượt tại M, N, P sao cho H là trực tâm tam giác MNP có dạng ax + by + 5z + d = 0. Giá trị biểu thức P = a + b + d bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-cuoi-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-so-gdkhcn-bac-lieu.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này