giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 sở Giáo dục và Đào t...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam; đề thi hình thức trắc nghiệm với 32 câu hỏi và bài toán, thời gian 60 phút (không kể thời gian giao đề); đề thi có đáp án mã đề 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 – 124; kỳ thi được diễn ra vào thứ Năm ngày 27 tháng 04 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Quảng Nam:
+ Trên đoạn a a 2 cho hàm số y fx liên tục và có đồ thị là nửa đường tròn như hình vẽ bên. Biết F x là một nguyên hàm của f x trên đoạn a a 2 thỏa mãn F a 1. Khi đó F a 2 bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆ nằm trong mặt phẳng (Oxy), đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng 3 1 21 1 x yz d. Điểm nào sau đây không thuộc ∆? A. Điểm N 1 3 0. B. Điểm Q 2 3 0. C. Điểm P 3 5 0. D. Điểm M 0 1 0.
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M 1 3 1 N 2 0 3 và mặt cầu 22 Sx y z 1 5 39. Mặt phẳng (P) đi qua M N và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Khoảng cách từ điểm E(0;0;1) đến (P) bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-cuoi-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-quang-nam.pdf
de-kiem-tra-cuoi-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-quang-nam.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này