giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 12 (THPT) năm học 2022 - 2023 sở...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 12 (THPT) năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang; đề thi gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 701 – 702 – 703 – 704.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hậu Giang:
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A B C 2 1 0 0 3 2 5 5 10. Các điểm M N lần lượt thỏa mãn đẳng thức 2 2 MA MA MB AB MB 2 4 và AB CN 0. Khoảng cách ngắn nhất của MN là?
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 2 1 1 11 x yz d. Mặt phẳng (P) chứa (d) và cắt trục Ox tại một điểm có hoành độ bằng 1. Biết một véctơ pháp tuyến của (P) là n ab. Giá trị của biểu thức 2 2 Pa b là?
+ Cho hàm số y fx liên tục và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số đã cho và trục Ox. Quay hình phẳng (H) quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích V được xác định theo công thức?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-hau-giang.pdf
de-kiem-tra-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-hau-giang.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này