giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng (KTCL) môn Toán khối 10 lần 2 năm học 2022 - 2023 trườn...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng (KTCL) môn Toán khối 10 lần 2 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh; đề thi mã đề 102 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án mã đề 102 213 324 435 546 657 768 879.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra Toán 10 lần 2 năm 2022 – 2023 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Có 13 học sinh của một trường THPT đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong đó khối 12 có 8 học sinh nam và 3 học sinh nữ, khối 11 có 2 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh bất kỳ để trao thưởng. Khi đó xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ đồng thời có cả khối 11 và khối 12 là?
+ Một bộ đề thi toán học sinh giỏi lớp 12 mà mỗi đề gồm 5 câu được chọn từ 15 câu dễ, 10 câu trung bình và 5 câu khó. Một đề thi được gọi là “Tốt” nếu trong đề thi có cả ba câu dễ, trung bình và khó, đồng thời số câu dễ không ít hơn 2. Lấy ngẫu nhiên một đề thi trong bộ đề trên. Khi đó xác suất để đề thi lấy ra là một đề thi “Tốt” bằng?
+ Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II? A. 10 tấn nguyên liệu loại I và 2 tấn nguyên liệu loại II. B. 10 tấn nguyên liệu loại I và 9 tấn nguyên liệu loại II. C. 5 tấn nguyên liệu loại I và 4 tấn nguyên liệu loại II. D. 4 tấn nguyên liệu loại I và 5 tấn nguyên liệu loại II.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-toan-10-lan-2-nam-2022-2023-truong-thpt-han-thuyen-bac-ninh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này