giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng (KTCL) môn Toán khối 11 lần 2 năm học 2022 - 2023 trườn...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng (KTCL) môn Toán khối 11 lần 2 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh; đề thi mã đề 111 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án mã đề 111 212 313 414 515 616 717 818.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra Toán 11 lần 2 năm 2022 – 2023 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Trên một cái bảng đã ghi sẵn các số tự nhiên từ 1 đến 2023. Ta thực hiện công việc như sau: xóa hai số bất kì trên bảng rồi ghi lại một số tự nhiên bằng tổng của hai số vừa xóa, cứ thực hiện công việc như vậy cho đến khi trên bảng chỉ còn một số. Số cuối cùng còn lại trên bảng là?
+ Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai? A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. B. Phép vị tự tâm I tỉ số k 1 là phép đối xứng tâm. C. Phép quay biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó. D. Tam giác đều có ba trục đối xứng.
+ Cho hàm số 2 2 3 x y x có đồ thị C. Đường thẳng là tiếp tuyến với đồ thị C đồng thời cắt trục tung và cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt A B sao cho tam giác OAB cân. Đường thẳng đi qua điểm nào trong các điểm sau?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-toan-11-lan-2-nam-2022-2023-truong-thpt-han-thuyen-bac-ninh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này