giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề minh họa kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề minh họa kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Bảo Thắng số 2, tỉnh Lào Cai; đề thi hình thức trắc nghiệm 100% với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề minh họa cuối kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Bảo Thắng 2 – Lào Cai:
+ Trong không gian Oxyz, cho A B 0 0 10 3 4 6. Xét các điểm M thay đổi sao cho tam giác OAM không có góc tù và có diện tích bằng 15. Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MB thuộc khoảng nào dưới đây?
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm A 2 5 3 và đường thẳng 1 2 2 1 2 x y z d. Gọi P là mặt phẳng chứa d sao cho khoảng cách từ A đến P là lớn nhất. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến P bằng?
+ Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y f x liên tục và không âm trên đoạn 1 3, trục Ox và hai đường thẳng x x 1 3 quay quanh trục Ox, ta được khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay này được tính theo công thức nào dưới đây?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-minh-hoa-cuoi-ki-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-bao-thang-2-lao-cai.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này