giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi minh họa kỳ thi đánh giá đầu vào Đại học năm 2023 môn Toán trường Đại học Ngân...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi minh họa kỳ thi đánh giá đầu vào Đại học năm 2023 môn Toán trường Đại học Ngân Hàng thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 07 trang, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

PHẦN I. CÂU HỎI ĐÚNG – SAI: Từ Câu 1 đến Câu 15, thí sinh ghi dấu X vào cột được chọn tương ứng với mệnh đề bên trái.
PHẦN II. CÂU HỎI GHÉP CẶP: Từ Câu 16 đến Câu 20, thí sinh ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với một nội dung ở cột bên phải để được mệnh đề đúng.
PHẦN III. CÂU HỎI MỞ TRẢ LỜI NGẮN: Từ Câu 21 đến Câu 25, thí sinh ghi kết quả của bài toán vào ô vuông tương ứng với câu hỏi.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-minh-hoa-danh-gia-dau-vao-dai-hoc-2023-mon-toan-truong-dh-ngan-hang-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này